Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 20 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn TNCS Hồ Chí Minh » Thi đua

Thi đua

Cập nhật lúc : 15:44 16/12/2013  

KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI CHIỀU TUẦN 16- NĂM HỌC: 2013-2014

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TAM GIANG
BẢNG TỔNG KẾT THI ĐUA KHỐI CHIỀU
TUẦN: 16 - Năm học 2013-2014
Lớp Sĩ số  HS    Số trường hợp vi phạm nề nếp ĐTB    nề nếp      Kết quả học tập ĐTB học tập ĐTB chung Vị thứ
    ĐT Vắng học  Trể học Bỏ tiết Vệ sinh không Quần  Nền nếp khác   Số giờ    Điểm số      
              SH 15' Đ.ngắn     A B C D 8,9,10 6,7 3,4 0,1,2      
11A 45                 5 21 3 1   7 1     5.44   10.44 2
11B1 35     1         20 2.1 18 5       4   2 4.35     6.41 13
11B2 33     0           5 17 4 1   3 2 2 2 4.18     9.18 10
11B3 35     1         20 2.1 18 4 2   3 2 0 4 3.67     5.73 16
11B4 33     1           4.9 20 3 1   3 1     4.79     9.70 6
11B5 32     1           4.9 18 5     2 2 1 1 4.61     9.52 7
11B6 35     2         20 2 16 6 1   3 4 2 3 3.96     5.93 15
11B7 36     1         20 2.1 18 5 1   1 3 0 1 4.21     6.35 14
11B8 34     1           4.9 18 6     5 4 0 1 5.25   10.16 4
11B9 37               20 2.3 16 5 1   5 4     5.14     7.44 12
11B10 39     1           4.9 22 2 1   13 5 4 2 6.2   11.12 1
10B7 35                 5 20 4 1   6 6 1 4 4.84     9.84 5
10B8 33                 5 21 3     2 6 0 1 5.29   10.29 3
10B9 33                 5 16 7     1 5 1 2 4.26     9.26 9
10B10 32                 5 19 3 2   5 3 4 4 3.88     8.88 11
10B11 31                 5 18 4 1   1 5 2 1 4.3     9.30 8
Chú ý: Lớp 11B1,11B3, 11B6,11B7, 11B9: Nhiều HS nam ra ngoài không sinh hoạt 15' đầu giờ.

Số lượt xem : 1

Các tin khác