Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 29 tháng 11 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:27 19/10/2012  

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

 


Họ và tên:  HOÀNG ĐỨC DIỄN
Chức vụ:  HIỆU TRƯỞNG
Email:  ducdien09@gmail.com
Điện thoại:  0972712081 - 0915911333
Địa chỉ:  Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

 


Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TÝ
Chức vụ:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email:  nguyenxuanty@gmail.com
Điện thoại:  0985555404
Địa chỉ:  ĐIỀN HẢI, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách Chuyên môn.
- Phụ trách các phòng thực hành: Lý, Hóa, Sinh, Tin.
- Chỉ đạo công tác thi đua của Đoàn trường.

 


Họ và tên:  NGUYỄN VĂN PHÚC
Chức vụ:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email:  vanphucnguyen78@gmail.com
Điện thoại:  0977320693
Địa chỉ:  Điền Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách hoạt động giáo dục NGLL; Công tác thi đua khen thưởng.

- Quản lý CSVC, công tác GVCN, Hội Chữ Thập Đỏ.

- Chỉ đạo hoạt động Thư viện, Y tế trường học.

Số lượt xem : 11374