Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:27 19/10/2012  

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

 


Họ và tên:  HOÀNG ĐỨC DIỄN
Chức vụ:  HIỆU TRƯỞNG
Email:  ducdien09@gmail.com
Điện thoại:  0972712081 - 0915911333
Địa chỉ:  Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

 


Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TÝ
Chức vụ:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email:  nguyenxuanty@gmail.com
Điện thoại:  0985555404
Địa chỉ:  ĐIỀN HẢI, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách Chuyên môn.
- Phụ trách các phòng thực hành: Lý, Hóa, Sinh, Tin.
- Chỉ đạo công tác thi đua của Đoàn trường.

 


Họ và tên:  NGUYỄN VĂN PHÚC
Chức vụ:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email:  vanphucnguyen78@gmail.com
Điện thoại:  0977320693
Địa chỉ:  Điền Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách hoạt động giáo dục NGLL; Công tác thi đua khen thưởng.

- Quản lý CSVC, công tác GVCN, Hội Chữ Thập Đỏ.

- Chỉ đạo hoạt động Thư viện, Y tế trường học.

Số lượt xem : 6106