Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:27 19/10/2012  

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

 


Họ và tên:  HOÀNG ĐỨC DIỄN
Chức vụ:  HIỆU TRƯỞNG
Email:  ducdien09@gmail.com
Điện thoại:  0972712081 - 0915911333
Địa chỉ:  Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

 


Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TÝ
Chức vụ:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email:  nguyenxuanty@gmail.com
Điện thoại:  0985555404
Địa chỉ:  ĐIỀN HẢI, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách Chuyên môn.
- Phụ trách các phòng thực hành: Lý, Hóa, Sinh, Tin.
- Chỉ đạo công tác thi đua của Đoàn trường.

 


Họ và tên:  NGUYỄN VĂN PHÚC
Chức vụ:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email:  vanphucnguyen78@gmail.com
Điện thoại:  0977320693
Địa chỉ:  Điền Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách hoạt động giáo dục NGLL; Công tác thi đua khen thưởng.

- Quản lý CSVC, công tác GVCN, Hội Chữ Thập Đỏ.

- Chỉ đạo hoạt động Thư viện, Y tế trường học.

Số lượt xem : 5467