Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 29 tháng 11 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán - Tin

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn DĐ/mail/Địa chỉ Ảnh
1 Trần Văn Trà TTCM Cử nhân Toán    
2 Trần Dự TPCM

Thạc Sĩ Toán

   
3 Hoàng Văn Thành TPCM

Cử nhân Tin

   
4 Nguyễn Xuân Tý P.HT

Thạc sĩ Quản lý

   
5 Hoàng Công Diệp  TV

Cử nhân Toán

   
6 Cao Chánh Lân  TV

Cử nhân Toán

   
7 Cao Ngọc Toản  TV

Cử nhân Toán

   
8 Hồ Đăng Chiến  TV

Cử nhân Toán

   
9 Nguyễn Thị Hương  TV

Cử nhân Toán

   
10 Hoàng Thị Mỹ Hạnh  TV

Cử nhân Toán

   
11 Hoàng Dũng  TV

Cử nhân Tin

   

Số lượt xem : 12580