Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 20 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán - Tin

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn DĐ/mail/Địa chỉ Ảnh
1 Cao Ngọc Toản TTCM Cử nhân Toán    
2 Trần Văn Trà TPCM

Cử nhân Toán

   
3 Hoàng Văn Thành TPCM

Cử nhân Tin

   
4 Nguyễn Xuân Tý P.HT

Cử nhân Toán

   
5 Hoàng Công Diệp  TV

Cử nhân Toán

   
6 Cao Chánh Lân  TV

Cử nhân Toán

   
7 Trần Dự  TV

Cử nhân Toán

   
8 Hồ Đăng Chiến  TV

Cử nhân Toán

   
9 Nguyễn Thị Hương  TV

Cử nhân Toán

   
10 Hoàng Thị Mỹ Hạnh  TV

Cử nhân Toán

   
11 Hoàng Dũng  TV

Cử nhân Tin

   
12 Cao Văn Tuấn  TV

Cử nhân Tin

   

Số lượt xem : 7943