Thứ Hai, 18/03/2019

Buổi sáng

- 7h15: Chào cờ

+ 7h15-7h30: Nội dung chào cờ của nhà trường

+ 7h30-8h00: Trường ĐHNL tư vấn tuyển sinh năm 2019

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Ba, 19/03/2019

Buổi sáng

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Tư, 20/03/2019

Buổi sáng

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Năm, 21/03/2019

Buổi sáng

- Dạy và học

- 7h00: HS dự thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh (Tổ Tiếng Anh chủ động theo kế hoạch)

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Sáu, 22/03/2019

Buổi sáng

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Bảy, 23/03/2019

Buổi sáng

- Dạy và học

- 8h00: Kiểm tra hồ sơ quyết toán tài chính của trường năm 2018 (Ban Thanh tra nhân dân)

Buổi chiều

- Dạy và học

- 14h00: Kiểm tra hồ sơ quyết toán tài chính của trường năm 2018 (Ban Thanh tra nhân dân)