Thứ Hai, 11/01/2021

Buổi sáng

- Tiết CC, GVCN vào sinh hoạt lớp, sơ kết lớp, hoàn thành các biểu mẫu sơ kết gửi thầy Phúc - PHT trước ngày 14/01/2021). GVCN tuyên truyền về giải bóng đá HS cụm Phong Điền sẽ tổ chức tại sân vận động xã Điền Hải, lúc 8h00 ngày 17/01/2021

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

- 7h30: Dự tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS do Sở tổ chức (xem kế hoạch và phân công HT đã triển khai). Các môn: Văn, CN, Lý, Sinh, Địa, GDCD, Tin, Hóa từ ngày 11-12/01/2021

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

- 14h30: T. Diễn - HT, Trưởng BTC giải bóng đá HS THPT cụm Phong Điền làm việc với T. Chi, T. Hào về công tác chuẩn bị giải

- Tiết CC, GVCN vào sinh hoạt lớp, sơ kết lớp, hoàn thành các biểu mẫu sơ kết gửi thầy Phúc - PHT trước ngày 14/01/2021). GVCN tuyên truyền về giải bóng đá HS cụm Phong Điền sẽ tổ chức tại sân vận động xã Điền Hải, lúc 8h00 ngày 17/01/2021

Thứ Ba, 12/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

- 8h00: Dự hội nghị nâng cao chất lượng môn Lịch sử THPT tại trường THCS Nguyễn tri Phương (T. Tý, T. Thành, C. Hiền) 

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

- 13h30: Dự hội nghị nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh THPT tại trường THCS Nguyễn tri Phương (T. Tý, C. Hương)

Thứ Tư, 13/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

- 7h30: Dự tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS do Sở tổ chức (xem kế hoạch và phân công HT đã triển khai). Các môn Tiếng Anh, Lịch sử, Toán từ ngày 13-14/01/2021

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)  

Thứ Năm, 14/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2) 

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

- Tiết 4, 5: Họp HĐSP

Thứ Sáu, 15/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

- Từ 13h00 ngày 15/01/2021 đến hết ngày 17/01/2021: Tham gia thi KHKT cấp tỉnh. Phân công thầy Như Hòa và Xuân Phúc dẫn Đoàn

Thứ Bảy, 16/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

- T. Túy gửi Thông báo cho PH liên quan về việc cử HS thi HSG tỉnh 

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB tạm thời của chuyên môn (thực hiện CT học kỳ 2)

Chủ Nhật, 17/01/2021

Buổi sáng

- 7h30: Khai mạc giải bóng đá HS THPT Cụm Phong Điền (Tại tiền sảnh trường)

- 8h00: Các đội tham gia thi đấu (cả ngày)

* T. Phúc - PHT: Chỉ đạo phân công chuẩn bị khai mạc, chương trình khai mạc và các điều kiện khác để tổ chức giải

* Thành viên BTC và tổ TD-QP có mặt tại trường lúc 6h45 để chuẩn bị

Buổi chiều

- Chung kết thi đấu bóng đá và tổng kết giải