Thứ Hai, 19/11/2018

Buổi sáng

- 07h15: Chào cờ.

- Dạy và học

- Thầy Diễn trực lãnh đạo

Buổi chiều

- Dạy và học

- Thầy Diễn trực lãnh đạo

Thứ Ba, 20/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học 

- Thầy Tý trực lãnh đạo

Buổi chiều

- 14h00: Tọa đàm kỷ niệm ngày NGVN 20/11

- Thầy Tý trực lãnh đạo

Thứ Tư, 21/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

- Thầy Phúc trực lãnh đạo

Buổi chiều

- Dạy và học

- Thầy Phúc trực lãnh đạo

Thứ Năm, 22/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

- Thầy Diễn trực lãnh đạo

Buổi chiều

- Dạy và học

- Thầy Diễn trực lãnh đạo

Thứ Sáu, 23/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

- Thầy Tý trực lãnh đạo

Buổi chiều

- Dạy và học

- Thầy Tý trực lãnh đạo

Thứ Bảy, 24/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học

- Thầy Phúc trực lãnh đạo

Buổi chiều

- Dạy và học

- Thầy Phúc trực lãnh đạo