Thứ Hai, 29/11/2021

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Thứ Ba, 30/11/2021

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Thứ Tư, 01/12/2021

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Thứ Năm, 02/12/2021

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- Kiểm tra việc thực hiện cập nhật kế hoạch sử dụng TBDH của GVBM trên Cổng TTĐT (T. Phúc - PHT)

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- Kiểm tra việc thực hiện cập nhật kế hoạch sử dụng TBDH của GVBM trên Cổng TTĐT (T. Phúc - PHT)

- 15h00: BTCB, HT làm việc với BTV Đoàn trường tại VP cấp ủy 

Thứ Sáu, 03/12/2021

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Thứ Bảy, 04/12/2021

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- Tiết SH, GVCN xét hạnh kiểm HS tháng 11

- Kiểm tra cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ 1 của GVBM trên Cổng TTĐT (T. Tý - PHT)

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- Tiết SH, GVCN xét hạnh kiểm HS tháng 11

- Kiểm tra cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ 1 của GVBM trên Cổng TTĐT (T. Tý - PHT)