Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khi tôi 18

Khi tôi 18

CÁI KÉN BƯỚM CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG
Năm học 2014-2015, trường THPT Tam Giang đã phát động cuộc thi viết cho toàn thể học sinh trong nhà trường với chủ đề "Tam Giang tôi yêu". Cuộc ...

  • TRI ÂN THẦY CÔ
    “Tạ ơn thầy đã dẫn con vào trường tri thức. Cám ơn cô đã dẫn con đến ...

  • KHI TÔI 18...
    Bước qua 17- cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Đương nhiên, tôi 18. Thật ra đối ...

Trang 1/2
1 2