Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khi tôi 18

Khi tôi 18

CÁI KÉN BƯỚM CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG
Năm học 2014-2015, trường THPT Tam Giang đã phát động cuộc thi viết cho toàn thể học sinh trong nhà trường với chủ đề "Tam Giang tôi yêu". Cuộc ...

  • TRI ÂN THẦY CÔ
    “Tạ ơn thầy đã dẫn con vào trường tri thức. Cám ơn cô đã dẫn con đến ...

  • KHI TÔI 18...
    Bước qua 17- cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Đương nhiên, tôi 18. Thật ra đối ...

Trang 1/2
1 2