Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khi tôi 18

Khi tôi 18

Tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

  • KHI TÔI 18...
    Bước qua 17- cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Đương nhiên, tôi 18. Thật ra đối ...

Trang 1/2
1 2