Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 20 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 17:04 17/03/2019  

Tuần 12 năm 2019
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/03/2019)

- 7h15: Chào cờ

+ 7h15-7h30: Nội dung chào cờ của nhà trường

+ 7h30-8h00: Trường ĐHNL tư vấn tuyển sinh năm 2019

- Dạy và học

- Dạy và học

Thứ Ba
(19/03/2019)

- Dạy và học

- Dạy và học

Thứ Tư
(20/03/2019)

- Dạy và học

- Dạy và học

Thứ Năm
(21/03/2019)

- Dạy và học

- 7h00: HS dự thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh (Tổ Tiếng Anh chủ động theo kế hoạch)

- Dạy và học

Thứ Sáu
(22/03/2019)

- Dạy và học

- Dạy và học

Thứ Bảy
(23/03/2019)

- Dạy và học

- 8h00: Kiểm tra hồ sơ quyết toán tài chính của trường năm 2018 (Ban Thanh tra nhân dân)

- Dạy và học

- 14h00: Kiểm tra hồ sơ quyết toán tài chính của trường năm 2018 (Ban Thanh tra nhân dân)

Chủ Nhật
(24/03/2019)