Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 22:37 12/08/2018  

Tuần 33 năm 2018
Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/08/2018)

- 7h30: Khai mạc huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ trường năm 2018 (BGH, Trung đội tự vệ)

- Tổ chức kiểm tra lại các môn văn hóa cho HS thuộc diện phải kiểm tra lại

- 8h00: Đi công tác tại Sở (C. Gắng)

- Huấn luyện quân sự

Thứ Ba
(14/08/2018)

- Huấn luyện quân sự (cả ngày)

- 10h00: Gặp mặt GV dự xét thăng hạng III lên II để hướng dẫn bổ sung hồ sơ

- Huấn luyện quân sự 

Thứ Tư
(15/08/2018)

- Huấn luyện quân sự 

- Huấn luyện quân sự 

Thứ Năm
(16/08/2018)

- 7h00: Lực lượng tự vệ kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn Phong Xuân

- 7h00: Tham gia khám sức khỏe diện cán bộ thuộc BTV huyện ủy quản lý tại BVTW2 (BGH)

- 11h00: Tổng kết huấn luyện quân sự

- 15h00: Duyệt kết quả lên lớp/ở lại lớp/rèn luyện hạnh kiểm hè (BGH)

Thứ Sáu
(17/08/2018)

- GV nhận các loại hồ sơ, sổ sách tại văn thư

- 13h30: Họp HĐSP lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng đối với thầy Tý

Thứ Bảy
(18/08/2018)

- Lao động vệ sinh trường lớp 

- Lao động vệ sinh trường lớp 

Chủ Nhật
(19/08/2018)

- 7h30: Tập duyệt đội hình đội ngũ HS chuẩn bị tiết chào cờ đầu tiên của năm học mới (ĐT)