Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 20 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:22 18/03/2018  

Tuần 12 năm 2018
Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/03/2018)

- Chào cờ

- Dạy và học

 

 

 

- Dạy và học

- Chào cờ

 

Thứ Ba
(20/03/2018)

- Dạy và học

- Thực hiện nghi thức treo cờ rủ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng chính phủ (ngày 20-21/3/2018)

- Dạy và học

- Thực hiện nghi thức treo cờ rủ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng chính phủ (ngày 20-21/3/2018)

 

Thứ Tư
(21/03/2018)

- Dạy và học

- 8h00: Tập huấn sử dụng chứng thư số (Cô Gắng)

 

 

- Dạy và học

- 15h00: HT làm việc với KT, TQ

 

Thứ Năm
(22/03/2018)

- 8h00: Triển khai chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- 14h00: Kiểm tra tài chính chuẩn bị duyệt quyết toán năm 2017 (Bộ phận tài vụ, mời Ban thanh tra nhân dân)

- 15h00: HT kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại của Đoàn trường

 

Thứ Sáu
(23/03/2018)

- HỘI TRẠI 26 - 3

 

 

- HỘI TRẠI 26 - 3

 

 

Thứ Bảy
(24/03/2018)

- HỘI TRẠI 26 - 3

 

 

- HỘI TRẠI 26 - 3

 

 

Chủ Nhật
(25/03/2018)