Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Ngoại khóa tổ Toán - Năm học 2016-2017.

  Để thực hiện tốt quy trình chỉ đạo hoạt động năm học của BGH và Nghị quyết Hội nghị CBCVC trong nhà trường. Tổ Toán đã tổ chức chương trình ngoại khóa vào lúc 15 giờ 00 ngày...

ĐÁP ÁN TRANG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

ĐÁP ÁN TRANG SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ        1. Vì sao các bến cảng đều được xây ở bờ lõm của sông?     Nếu quan sát tỷ mỷ một chút vị trí của các bến cảng, bạn sẽ phát hiện thấy...

TRANG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Có thể bạn chưa biết   Ngoài mặt trăng, trái đất còn có thêm vệ tinh?   Nếu ai hỏi câu ấy, có lẽ bạn sẽ trả lời ngay: Không, có chăng chỉ là vệ tinh nhân tạo! Thế nhưng lại có người...