Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Sử dụng phần mềm ActivInspire-Studio vào việc soạn Giáo án điện tử

MỤC LỤC –&—                                                                                                                 Trang 1. Đặt vấn đề………………………………………………………………..        3 1.1 Lí do chọn đề tài………………………………………………………..        3    a) Cơ sở lí luận……………………………………………………………        3    b) Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………       3 1.2 Phạm vi đề tài…………………………………………………………...       4   2. Giải quyết vấn đề……………………………………………………….        4 2.1 Thực trạng vấn đề………………………………………………………      ...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM AVTIVINSPRISE-STUDIO VÀO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT   —                 1. Phương pháp dạy học               : PPDH             2. Đổi mới phương pháp dạy học : ĐMPPDH   3. Giáo án điện tử                           : GAĐT   4. Công nghệ thông tin                            : CNTT             5. Phần...

ĐÁP ÁN TRANG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2013-2014

  Câu 1. Giải thích nguyên nhân của động đất, sóng thần - Động đất: + Là hiện tượng chấn động một bộ phận của lớp vỏ Trái Đất + Do tác động của các lực bên trong Trái Đất (tiếp xúc của...

TRANG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2013-2014

I. THÔNG TIN ĐỊA LÍ 1. Bão nhiệt đới là gì? Bão và ATNĐ được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ): là một vùng gió xoáy, có đường kính tới hàng trăm km, hình thành trên vùng biển nhiệt...