Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Sử dụng phần mềm ActivInspire-Studio vào việc soạn Giáo án điện tử

MỤC LỤC –&—                                                                                                                 Trang 1. Đặt vấn đề………………………………………………………………..        3 1.1 Lí do chọn đề tài………………………………………………………..        3    a) Cơ sở lí luận……………………………………………………………        3    b) Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………       3 1.2 Phạm vi đề tài…………………………………………………………...       4   2. Giải quyết vấn đề……………………………………………………….        4 2.1 Thực trạng vấn đề………………………………………………………      ...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM AVTIVINSPRISE-STUDIO VÀO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT   —                 1. Phương pháp dạy học               : PPDH             2. Đổi mới phương pháp dạy học : ĐMPPDH   3. Giáo án điện tử                           : GAĐT   4. Công nghệ thông tin                            : CNTT             5. Phần...

ĐÁP ÁN TRANG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2013-2014

  Câu 1. Giải thích nguyên nhân của động đất, sóng thần - Động đất: + Là hiện tượng chấn động một bộ phận của lớp vỏ Trái Đất + Do tác động của các lực bên trong Trái Đất (tiếp xúc của...

TRANG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2013-2014

I. THÔNG TIN ĐỊA LÍ 1. Bão nhiệt đới là gì? Bão và ATNĐ được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ): là một vùng gió xoáy, có đường kính tới hàng trăm km, hình thành trên vùng biển nhiệt...