Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - CHUYÊN ĐỀ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - CHUYÊN ĐỀ

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
CHUYÊN ĐỀ I - MÔN VĂN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC CHO HỌC SINH

I. Xác định mục đích tiếp nhận văn bản văn học: -Tiếp nhận được giá trị tư tưởng. - Đặc sắc về nghệ thuật. - Đối thoại được với người đọc khác. - Bày tỏ sự tán thành hay phản đối văn bản...

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2014 (THẦY DIỄN-HT)

  MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Phạm vi đề tài 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 1. Thực trạng về công tác quản lý 3 2. Giải pháp thực hiện nhằm đổi mới công tác quản lý trong nhà trường 3   2.1. Đổi...

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2013 (THẦY DIỄN-HT)

  MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ   1. Lý do chọn đề tài: 1.1. Cơ sở lý luận 1.2. Cơ sở thực tiễn   3-4 2. Phạm vi đề tài:   GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ   NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI ĐƠN VỊ TỔ CHUYÊN...

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2012 (THẦY DIỄN-HT)

  MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1. Lý do chọn đề tài 2 1.1. Cơ sở lý luận 2-3 1.2. Cơ sở thực tiễn   3 2. Phạm vi đề tài 4 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 1. Thực trạng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán của...

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2011 (THẦY DIỄN-HT)

    MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1. Lý do chọn đề tài 2 1.1. Cơ sở lý luận 2 1.2. Cơ sở thực tiễn   2 2. Phạm vi đề tài 3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 1. Thực trạng của việc quản lý TBDH ở trường THPT Tam Giang 3 1.1. Những...