Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
giao an day gioi cn 12

giao an du thi giao vien day gioi

GIAO ÁN DỰ THI GVDG WORD + POWERPOINT- HOANGDUNG

  Chương 3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP Bài 9. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH                                           Tiết PPCT: 11   I.Mục tiêu. 1. Về kiến thức. - Sự cần thiết có cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình - Hs biết được cấu trúc, ý...

Những giáo án điện tử

Đang được cập nhật......