Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 21 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
giao an day gioi cn 12

giao an du thi giao vien day gioi

GIAO ÁN DỰ THI GVDG WORD + POWERPOINT- HOANGDUNG

  Chương 3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP Bài 9. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH                                           Tiết PPCT: 11   I.Mục tiêu. 1. Về kiến thức. - Sự cần thiết có cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình - Hs biết được cấu trúc, ý...

Những giáo án điện tử

Đang được cập nhật......

Ngoại khóa tổ Toán - Năm học 2016-2017.

  Để thực hiện tốt quy trình chỉ đạo hoạt động năm học của BGH và Nghị quyết Hội nghị CBCVC trong nhà trường. Tổ Toán đã tổ chức chương trình ngoại khóa vào lúc 15 giờ 00 ngày...