Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Lí - KCN

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐỀ KTHK I K11

ĐỀ KTHK I K11

GIÁO ÁN GVDG MÔN LÝ - THẦY TÚY

GIÁO ÁN GVDG MÔN LÝ - THẦY TÚY

GIÁO ÁN DẠY TỐT - TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN - THẦY TÚY

GIÁO ÁN DẠY TỐT - TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN - THẦY TÚY

BAI GIANG PHUONG TRINH TRANG THAI KHI LI TUONG - THAO GIANG - THAY TUY

BAI GIANG PHUONG TRINH TRANG THAI KHI LI TUONG - THAO GIANG - THAY TUY

ĐỀ KIỂM TRA LÝ KHỐI 11 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I ( 2013-2014) Môn: Vật Lý lớp 11  khối 11 NĂM HỌC 2013-2014 Phạm vi kiểm tra: Chương 1,2 và 2 bài chương 3   I.Bảng tính trọng số:   Chủ đề Tổng số tiết Lí thuyết Số tiết...