Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:51 17/10/2018  

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT TAM GIANG TỪ NĂM HỌC 2018-2019

Kính gửi toản thể CBGVNV!

Nhà trường xây dựng Quy chế làm việc từ năm học 2018-2019, kính đề nghị CBGVNV nghiên cứu kỹ bản dự thảo, cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Mọi góp ý gửi về địa chỉ mail công vụ của HT: hddien.ht@hue.edu.vn. Ý kiến góp ý CBGVNV sử dụng màu đỏ để dễ nhận biêt. 

Hiệu trưởng

Hoàng Đức Diễn

Tải file 1  

Số lượt xem : 71

Các tin khác