Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:21 04/01/2021  

MẪU BÁO CÁO SƠ KẾT LỚP HK 1 NĂM HỌC 2020-2021

Yêu cầu GVCN tải mẫu, hoàn thành báo cáo, gửi cho nhà trường bằng văn bản và file mềm (qua địa chỉ email: nvphuc.pht@hue.edu.vn trước ngày 14/01/2021)

Tải file 1  

Số lượt xem : 48

Các tin khác