Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:04 28/03/2018  

THÔNG BÁO THU NỘP HỒ SƠ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2018

Đề nghị thầy Sằng - Phó Chủ tịch HĐ TĐKT triển khai thực hiện

Tải file 1  

Số lượt xem : 97