Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
Thực hiện chương trình hành động năm học 2018 - 2019, ngày 17/9/2018 trường THPT Tam Giang phối hợp với Ban công an huyện nhà tổ chức tuyên ...

Trang 1/18