Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

GẶP MẶT ĐOÀN HSG THAM DỰ KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 15/01/2022, Nhà trường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức Gặp mặt chúc mừng đoàn HSG tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm ...

Trang 1/23