Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Góc giáo viên

VÀI SUY NGHĨ VÀ CHIA SẺ HƯỚNG VỀ LỄ HỘI 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
Kính gửi các thế hệ CB,GV,NV và HS trường PTTH Số 3 Hương Điền-PT Cấp 2-3 Tam Giang-THPT Tam Giang! Trước hết, nhân dịp đầu xuân mới Bính Thân, thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường, cho phép tôi được trân trọng kính gửi đến các thế hệ CB, GV, NV và HS của trường PTTH ...