Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Giáo viên: cảm và nghĩ....

Cập nhật lúc : 22:38 18/03/2020  
RỒI SẼ QUA ĐI MỘT THỜI DỊCH GIÃ


... Không lạc quan tếu, nhưng hãy tin rằng, loài người sẽ chiến thắng vi rút một ngày nào đó! Rồi sẽ qua đi một thời dịch giã…

Hoàng Đức Diễn

           

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này