Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Clip 12B1


Phóng sự Kỉ niệm 40 năm thành lập trường


NGOẠI KHÓA VĂN - SỬ 2016


Ngoại khóa Văn - Sử - CD 01/2015


NGOẠI KHÓA VĂN SỬ 2015 - ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN XE ANH QUA


TÀU ANH QUA NÚI - NGOẠI KHÓA VĂN - SỬ 2015


MISS TAM GIANG


VĂN NGHỆ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 2013


Văn nghệ chung kết CLB 2013