Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Phóng sự Kỉ niệm 40 năm thành lập trường


NGOẠI KHÓA VĂN - SỬ 2016


Ngoại khóa Văn - Sử - CD 01/2015


NGOẠI KHÓA VĂN SỬ 2015 - ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN XE ANH QUA


TÀU ANH QUA NÚI - NGOẠI KHÓA VĂN - SỬ 2015


MISS TAM GIANG


VĂN NGHỆ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 2013


Văn nghệ chung kết CLB 2013