Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Clip 12B1


Phóng sự Kỉ niệm 40 năm thành lập trường


NGOẠI KHÓA VĂN - SỬ 2016


Ngoại khóa Văn - Sử - CD 01/2015


NGOẠI KHÓA VĂN SỬ 2015 - ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN XE ANH QUA


TÀU ANH QUA NÚI - NGOẠI KHÓA VĂN - SỬ 2015


MISS TAM GIANG


VĂN NGHỆ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 2013


Văn nghệ chung kết CLB 2013